Category: Полезно

Фондова борса

Фондова борса – това е борса която организира и регулира финансовия пазар, където ценни книжа – облигации, полици, акции се купуват и …