Clicky

Потребителски кредити до 20 000 лв.

В настоящата статия ще разгледаме атрактивни предложения за потребителски кредити до 20 000 лв. / 10 000 евро.  от  банки в България. Второто предложение е с преференциална ниска лихва и гратисен период за студенти и пенсионери.
Универсален начин да се сдобием със средства за различни текущи нужди е да изтеглим потребителски кредит. Важно е да изберем възможно най-изгодния за нас с най-ниските лихвени проценти и добри условия.

Потребителски Кредити до 20 000 лв. / 10 000 евро. Кредити с ниски лихви за студенти и пенсионери.

Потребителски кредит ди 20 000 лв. от ПроКредит банк

 • за да кандидатствате за този кредит, трябва да имате доход от постоянен трудов договор при минимум 3 месеца при настоящия работодател, да имате собствен бизнес или да получавате пенсия;
 • срокът за погасяване на кредита е до седем години;
 • без такси за разглеждане и отпускане на кредита;
 • има такси за пълно или частично предсрочно погасяване на кредита, за промяна в условията по кредита съгласно тарифата на банката;
 • кредита се обезпечава от превод на работната заплата в банката и наличие на съдлъжник по кредита
 • условие на банката е възрастта на кредитополучателя да не надвишава 65 г. за срока на договора за кредит;
 • до два дни – отговор за отпускане на кредита, след представяне на необходимите документи;
 • изплащането на кредита е на равни месечни вноски;
 • лихвеният процент се определя според лихвения бюлетин на банката.
 • http://www.procreditbank.bg/

Централна Кооперативна Банка – потребителски кредити до 20 000 лв за студенти и такъв за пенсионери.

За студентския кредит могат да кандидатстват лица до 30 години, които учат в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение в държавно или частно висше учебно заведение. Ето най-важните параметри на кредита:

 • размерът на кредита покрива семестриални такси и сума за текущи нужди и издръжка за периода на обучение в България или чужбина;
 • може да получите веднага цялата сума за обучение или ежегодно да получавате сумата за съответната учебна година;
 • право на гратисен период за срока на обучението, през гратисния период се плаща само ежемесечно начислените лихви;
 • срок за издължаване на кредита – до 5 години след изтичане на гратисния период;
 • двама поръчители, да са на постоянен трудов договор с поне 6 месеца стаж на настоящата си месторабота;
 • преференциална лихва, ако поръчител получава заплатата си в банката
 • такса при разглеждане на кредита.За потребителския кредит до 20 000 лв, като пенсионер Централна Кооперативна Банка предлага преференциални условия. Лихвеният процент е по-нисък, ако лицата – кредитоискател, съпруга или съпруг – поръчител получават пенсиите си в ЦКБ. Обезпечението на кредита се гарантира от двама поръчители. Необходимите документи за получаване на този кредит са: искане за кредит по образец на банката, актуално пенсионно решение от съответното териториално подразделение на НОИ за размера на пенсията, копие на лична карта, декларация попълнена от съпруг или съпруга, а за работещи пенсионери – декларация от работодателя по образец на банката.

Real Time Web Analytics