Clicky

Фондова борса

Фондова борса – това е борса която организира и регулира финансовия пазар, където ценни книжа – облигации, полици, акции се купуват и продават на цени, регулирани от  търсенето и предлагането. Фондовата борса служи основно като:

  • Първичните пазари, където публични компании, правителства, общини и други могат да набират капитал
  • Вторични пазари, където инвеститорите могат да продават своите ценни книжа на други инвеститори, като по този начин намаляват риска на инвестициите си, поддържат ликвидност и генерират печалби.

Всяка финансова борса налагат строги правила, обявява изисквания и следи за законови регулации, които са задължителни за всички регистрирани на борсата. Съвременните борси са доста по-различни от класическите, като сделките се извършват по телефона или онлайн. Почти всички борси обменят ценни книжа, като купувачите влизат с конкурентни оферти и продавачи влизат с конкурентни продажни цени през търговския ден.

Различните фондови борси имат различни изисквания към публичните компании, които се търгуват там. Това са минимален брой акции, минимален приход, минимална част от компанията листната на борсата и други.

Основни цели на всяка фондова борса са:

  • Набиране на капитал за публични компании
  • Подпомагане растежа на компаниите
  • Инвестиране на спестени средства
  • Създаване на възможности за малките инвеститори
  • Възможност за финансиране на държави и общини
  • Служи за барометър на икономиката

На фондовата борса се търгуват “очаквания” като цените на акциите зависят до голяма степен от мнението на инвеститорите за бъдещето на икономиката. Цените на акциите са склонни да се повияти или да останат стабилни, когато фирмите и икономиката като цяло показват признаци на стабилност и растеж. Една икономическа рецесия, депресия, или финансова криза в крайна сметка може да доведе до срив на фондовия пазар. Поради това, движението на цените на акциите и по принцип на борсовите индекси може да бъде индикатор за общата тенденция в икономиката.В България има една държавна фондова борса където могат да се търгуват акции на български публични компании – линк.

Най-големите фондови борси в света са както следва:

New York Stock Exchange – линк
London Stock Exchange Group – линк
Japan Exchange Group – линк

 

Real Time Web Analytics