Clicky

Търговия с акции

Местата на които се извършва търговия на акции се наричат фондови борси (stock exchange), като там купувачи и продавачи търгуват акции, облигации и други ценни книжа.Търговия с акции. Фондови борси в България и по Света.

Някои борси са физически места, когато сделките се извършват на едно място за търговия. Повечето хора са виждали снимки на подобни места, в които спекуланти и инвеститори са ръкомахат и викат. Другият тип търговия с акции е виртуална, осъществявана през компютри, където сделките са направени по електронен път. Повечето инвеститори осъществяват електронни сделки през лицензирани брокери.

Целта на фондовия пазар е да се улесни обмена на ценни книжа между купувачи и продавачи, намаляване на рисковете от инвестиранe като всяка борса осигурява правила гарантиращи правата на участниците в нея.

Основни понятия при всяка търговия с акции са първичен пазар и вторичен пазар. Първичният пазар е мястото, където са създадени ценни книжа (с помощта на IPO), докато, на вторичния пазар, инвеститорите търгуват по-рано издадени ценни книжа, без участието на издаващите-компании. Вторичният пазар е това, което обикновенните инвеститори (или спекуланти) наричат фондова борса. Важно е да се разбере, че търговия с акции на дадена компания може да не е директно свързана със самата компания, а да е сделка между трети лица (купувач и продавач).

Често хората търгуващи с акции се наричат спекуланти или инвеститори. Разликата е тънка, но обикновенно инвеститорите закупуват акции дългосрочно, на доказани или развиващи се компании, като наистина се интересуват от развитието на компанията. Спекуланти обикновенно се наричат хора решили да купят акции краткосрочно с цел бърза печалба. И двата вида поведение могат да доведат, както до значителна печалба, така и до значителна загуба.

Други основни термини са мечи пазар и бичи пазар. Първият се отнася до падащи цени на акции, а втория за вдигащи се цени на акции.В момента от България могат да се извършва тръговия с акции, както на Българската фондова борса, така и по световните фондови борси.

Българската фондова борса е мястото където са листнати български публиюни компании. Предимството и е, че е в България, лесно се събира информация за компаниите и отговаря на българските закони. Основни недостатъци са ниската ликвидност и липсата на инструменти за къси продажби и опции.

The New York Stock Exchange
Най-престижната борса за търговия с акции в света е Нюйоркската фондова борса (NYSE). Тя е основана преди повече от 200 години през 1792 г. с подписването на споразумение от 24 основни брокери и търговци. В момента на NYSE се търгува с акции на Банк ъф америка, Дженерал Електрик, Макдоналдс, Форд, Ексън Мобайл, Ситигруп, Уол Март, Жилет. Това е пазарът на акции на най-големите компании в Америка.

Nasdaq
Nasdaq е борса в САЩ където се осъществщва търговия с акции на технологични компании. Компютърния би интернет бум превърна таззи борса в една от световните борси. На нея се търгуват акции на Microsoft, Cisco, Intel, Dell и Oracle. 

Други големи борси за търговия с акции са:

London Stock Exchange – Най-голямата борса в Европа.

Tokyo Stock Exchange – Най-голямата борса в Азия

Real Time Web Analytics