Clicky

Студентски кредити

Тук ще Ви представим студентски кредити от водещи банки в България с атрактивни условия като: кредит за студенти без обезпечение, гарантиран от държавата заем, без такси за отпускане, управление и без комисионни, без плащане на лихва и главница за гратисния период, фиксирана лихва, без такса за предсрочно погасяване и др.


Ако искате да придобиете Висше образование, Докторантура, ако родите или осиновите дете по време на следване, ако искате да заминете на стаж или бригада, но нямате средства за това, предлагаме Ви да разгледате някой предложения за студентски кредити с преференциални изгодни условия и ниски лихви.

Студентски Кредити Без Обезпечение

Студентски кредит от Банка ДСК
Банка ДСК предлага целеви потребителски кредит за финансиране на студенти и докторанти със следните характеристики:

 • предназначен е за целия или част от срока на обучение, съгласно учебния план, с него студентите /докторантите/ си заплащат таксата за обучение или го ползват за издръжка при раждане или пълно осиновяване през този период;
 • кредитът е гарантиран от държавата – има държавни гаранции за размера на главницата и лихвата;
 • без обезпечение се предоставя този кредит;
 • няма такси, за отпускане, управление и погасяване на кредита;
 • максимален размер на кредита – размерът на таксите за обучение или на оставащите такси за обучение, съгласно учебния план за съответната специалност. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата умножена по броя на месеците през семестъра
 • фиксиран годишен лихвен процент;
 • гратисен период за издължаване – това е периода от момента на сключване на договора за студентски кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния изпит или дипломна работа. През гратисния период студентът не дължи главница и лихва по кредита;
 • срок на издължаване – до 10 години след изтичане на гратисния период;
 • равни месечни вноски на издължаване;
 • студентите трябва да не са навършили 35 години към датата на подаване на искане за кредит, да се обучават в редовна форма на обучение, да не са отстранени или прекъсвали, да нямат придобита същата образователна степен, да са български граждани.
 • https://dskbank.bgСтудентски Кредит от Раифайзен Банк

Райфайзен банк предлага Студентски пакет, част от който е Студентския кредит, на който ще маркираме особеностите:

 • фиксирана годишна лихва;
 • студентски кредити без обезпечение;
 • без такси, комисиони и други разходи;
 • без такса за предсрочно погасяване;
 • без плащане на главница и лихва за гратисния период, който е целия период на обучение
 • изплащането на кредита започва 10 години след изтичането на гратисния срок;
 • размер на кредита: сбор от дължимите такси за срока на обучение, а при кредит за издръжка на дете – сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя;
 • погасяването става на равни вноски;
 • усвояването на кредита става на преводи към Висшето учебно заведение, а кредита за издръжка се превежда на единия родител;
 • кредитоискателя не трябва да е по-възрастен от 35 години.
 • http://www.rbb.bg/
Real Time Web Analytics