Clicky

Студентски кредити за бригада

Имате ли нужда от студентски кредит за бригада в чужбина? Тази статия ще Ви е от полза.

Студентските кредити са разпространена форма за подпомагане на студенти, който учат в редовна форма на обучение и нямат доходи за следване, за издръжка, за заминаване на бригади в чужбина. В тази връзка САЩ, Англия, Германия, Канада са най-търсените дестинации за work and travel бригади.
Тези кредити се отпускат при преференциални и благоприятни условия, те са с ниски лихви, с наличие на гратисен период през който не се изплаща кредита, равни месечни погасителни вноски, без някои такси и други.

Студентски кредити подходящи за бригада в чужбина

Банка ДСК – кредит за студенти по програма Work and  Travel USA

Банка ДСК предлага специализиран кредит за студенти по програма Work and  Travel USA на Usit Colours, с който да  финансира всички разходи по бригадата и  плащането да се извърши след прибиране от бригадата. Този кредит се отпуска до една седмица след подаване на пълния комплект от документи. Ето и другите параметри на кредита:

 • размер на кредита: от 500 до 6 000 лв, колкото Ви е необходимо
 • погасителен план по кредита – както решите: може да започнете веднага изплащането, може след изтичането на гратисен период
 • срок на издължаване – до 8 години
 • няма такса за предсрочно погасяване
 • няма такса за ползване на сметка в щатски долари
 • няма такса за разглеждане на документите за отпускане на кредита
 • не се прави допълнителна застраховка
 • наличие на гратисен период по лихва и главница – 12 месеца
 • преференциален променлив лихвен процент
 • кредитът може да се усвои на части, като дължимата лихва е само върху използваните пари
 • https://usitcolours.bg/

Кредит за студенти от Централна Кооперативна Банка

Студентски кредит при заминаване на стаж или студентска бригада отпуска и Централна Кооперативна Банка. Освен необходимите стандартни документи, се изисква документ, че сте одобрени за студентска бригада. Кредитът се предлага без държавна финансова подкрепа. Ето неговите характеристики:

 • няма значение формата на обучение на студентите – може да е редовна, задочна или дистанционна
 • има изискване за възраст – до 30 години към момента на кандидатстване
 • валута на кредита: лева, евро или щатски долари
 • размер – до 7 000 лв – за студентска бригада, културен обмен или стаж
 • кредита може да се усвои еднократно или на части
 • гратисен период – до 7 месеца
 • срок на издължаване – до 5 години след изтичане на гратисния период
 • изискване за един поръчител
 • плаващ лихвен процент
 • преференциален лихвен процент, ако поръчителят получава заплатата си в ЦКБ
 • еднократна такса за разглеждане на кредита
 • http://www.ccbank.bg/

ТИ кредит от Сосиете Женерале Експресбанк

Сосиете Женерале Експресбанк предлага ТИ студентски кредити с които може да се финансират work and travel бригади, ето неговите параметри:

 • валута на кредита в лева и евро
 • размер на кредита от 500 до 15 000 лв
 • няма значение формата на обучение на студентите
 • възможност за гратисен период по главница
 • срок на погасяване на кредита – до 8 години
 • обезпечение на кредита – поръчителство от родители или близки на студента или превод на заплата в банката, ако студентът работи
 • равни месечни вноски при погасяване на кредита
 • такса за одобрение на кредита
 • застраховка „Живот”
 • http://www.sgeb.bg/
Real Time Web Analytics