Clicky

Рефинансиране на лоши кредити

oПри сегашните финансови условия не е чудно, че толкова много хора се интересуват от рефинансиране на лоши кредити и то без поръчител. Те обмислят подмяна на съществуващите ипотечни кредити с нови кредити с по-ниски лихви. Рефинансирането може да спести на длъжниците пари за срока на кредита /ще плащат по-ниски лихви/ и по-ниски месечни плащания. Но рефинансирането на лоши кредити може да е трудно, тъй като намирането на добра лихва е проблем. Още по-трудно е и намиране на варианти за рефинансиране на лоши кредити без поръчител.


Рефинансиране на лоши кредити. Какво е кредитен рейтинг и как се изчислява.

Кредиторите – банките, фирмите за бързи кредити онлайн и др. финансови институции използват кредитния рейтинг, за да се ориентират до колко един кредитополучател би изплатил задължението си към тях. Кредитните оценки варират от много ниски, което показва лоша кредитна история до по-високи, типични за хората с добра кредитна история. Вашият кредитен рейтинг се изчислява като се имат предвид историята на миналите Ви плащания, дължимата сума, колко дълго време сте имали кредит, имате ли нов кредит в момент и вида на кредитите.

По-голямата част се пада на историята на миналите Ви плащания и общия размер на Вашия дълг. Хората с твърде висок размер на дълга и които не са си плащали в миналото на време заемите, представляват ‘висок риск’ за кредиторите. На тях се отпускат по-трудно кредити. При тях е и актуален въпроса за рефинансиране на лоши кредити.
По тази причина има вероятност ипотечните кредити за хора с лоша кредитна история да са с по-висока лихва, тъй като и риска за кредитора е по-висок.

Ако имате лоша кредитна история и се интересувате от рефинансиране на лоши кредити, важно е добре да сметнете сумите /лихвите, началните и крайните суми/, за да се уверите че точно това рефинансиране е за Вас. Внимавайте: понякога рефинансирането ще намали месечните Ви плащания (в следствие от по-ниския лихвен процент), но може да удължи срока на кредита Ви (тъй като ще имате и нов кредит вече). За това когато търсите рефинансиране на лоши кредити с и без поръчител, мислете внимателно, гледайте всички подробности и условия, четете дребния шрифт и смятайте добре.


Real Time Web Analytics