Clicky

Рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка

Много хора обмислят въпроса за рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка или в същата банка. Независимо, че сте изтеглили жилищен кредит от дадена банка, Вие не сте вързани с нея за цял живот. Имате различни възможности за рефинансиране на ипотечен и жилищен кредит. Може да рефинансирате от друга банка, в същата банка, банка от друга страна / държава или от друга небанкова финансова институция. Важното е да намерите изгоден кредит за рефинансиране. В тази статия ще Ви посочим основни моменти, за които да внимавате когато търсите кредит за рефинансиране на ипотека.Рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка или в същата банка. Има ли значение?

Както вече споменахме няма значение дали ще извършите рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка или пък в същата банка. Важното е да намерите по-ниска лихва и по-добри условия. За целта трябва да търсите и сравнявате жилищни и ипотечни кредити. Правилното рефинансиране на кредити може да намали значително Вашите месечни вноски или периода на жилищния Ви кредит.

Ето няколко стъпки и съвети, които може да Ви помогнат:

  • Преди да пристъпите към търсене на кредити за рефинансиране решете каква е точната цел на рефинансирането. Да намалите лихвата, а от там и месечната си вноска или да намалите периода на изплащане на кредита си.
  • Обърнете внимание на факторите, които оказват влияние върху шанса  Ви да получите изгоден кредит  за рефинансиране с ниска лихва. Преди да реши дали да Ви отпусне кредит или не и при какви условия, всяка банка първо ще иска информация за Вашите месечни приходи и ще проучи Вашата кредитна история и кредитно досие. Ако имате високи месечни доходи и добра кредитна история имате и голям шанс да получите изгоден кредит за рефинансиране с ниска лихва и при добри условия. Това ще улесни значително процеса на търсене на варианти за рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка.
  • Обърнете сериозно внимание на допълнителните разходи за рефинансиране на ипотечен кредит. Независимо от това, че някои кредити са с по-ниска лихва, може да завършите със загуба на пари от рефинансирането. Някои банки имат прекалено високи разходи по отпускане и обслужване на кредити. Като прибавим и разходите по застраховки и др. може да се окаже че ще е по-добре да не рефинансирате. За това четете внимателно предложенията на банките и питайте за всичко, което не Ви е ясно. Смятайте и сравняите различни предложения за жилищни кредити.
  • Намерете стария си договор за първоначалния си кредит и го прочетете пак внимателно. Вижте има ли някакви наказателни такси при предсрочно погасяване на кредита. Това може значително да затрудни намирането на добър вариант за рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка. Много е важно да разберете дали сегашниятова Ви жилищен кредит има различни наказателни такси. Те могат да са равни на няколко Ваши месечни погасителни вноски.В заключение можеми да кажем, че едно рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка или в същата банка може да е много изгодно и да спечелите от него ако го направите по правилния начин като търсите и сравнявате различни предложения и внимавате за скрити фактори като такси на новата банка и наказателни плащания от текущата банка.

Real Time Web Analytics