Clicky

Предсрочно погасяване на кредит

Предсрочно погасяване на кредит звучи чудесно, но има няколко неща като такси, глоби, наказателна лихва и други плащания, които могат да са доста големи особено при предсрочно погасяване на ипотечен кредит. Тук ще обърнем внимание на особеностите и рискове за които трябва да внимавате когато искате да погасите Вашите заеми преди датата на падежа.


Предсрочно погасяване на кредит. Възможни такси и неустойки.

Когато теглите кредит (потребителски или ипотечен ) от Банка или друга финансова институция Вие решавате за колко време ще погасите заема си. Но през това време много неща могат да се случат и Вашето финансово състояние да се промени значително. Може да се случи така, че едно предсрочно погасяване на кредит да се окаже доста изгодно за Вас, ако имате достатъчно пари да върнете заема си или пък да намерите добър вариант за рефинансиране на кредит.

И двата варианта звучат чудесно, но трябва да имате предвид, че голяма част от банките отпускат кредити с допълнителни такси за предсрочно погасяване на ипотечен или потребителски кредит. Много банки кръщават тези такси по различен начин като например наказателни лихви, допълнителни наказателни плащания, такси за ранно погасяване и др. Това е още по-объркващо за клиента.

Какъв е размерът на таксите за предсрочно погасяване на кредит?
Таксите са различни за различните банки и видове кредити. Могат да бъдат в размер на една или две лихви, погасителни вноски или много повече. Има и кредити без такси за предсрочно погасяване. Дали дължите такива такси или не и какъв е размера им може да намерите в договора Ви за кредит.

Като правило колкото по-рано погасите заема си, толкова по-висока наказателна такса дължите. Един твърде рано по гасене кредит може да Ви коства доста висока наказателна сума. Това важи особено при предсрочно погасяване на ипотечен кредит. Не забравяйте че и при консолидирането и обединяването на кредити също дължите наказателни лихви и такси.

Как да избегнем таксите за предсрочно погасяване на кредит?
Преди да теглите какъвто и да е кредит (ипотечен,  потребителски или бърз кредит ) винаги проверявайте предварително дали има такси за предсрочно погасяване и как се изчисляват те. Повечето банки имат онлайн калкулатор за предсрочно погасяване на сайтовете си. Търсете и сравняваите различни предложения за кредити особено ако те са ипотечни или жилищни. Има доста варианти вече на заеми без такси за предсрочно погасяване.


Защо банките имат такси за предсрочно погасяване на кредит?
Банките печелят от лихвите, които Вие им плащате. Ако погасите предсрочно Вашите задължения тя губи тези лихви т.е. губи приходи. С наказателните такси при предсрочно погасяване на кредит банката покрива този риск.

Real Time Web Analytics