Clicky

Потребителски кредит до 50 000 лв.

В настоящата статия ще Ви представим оферти от банки за потребителски кредити до 50 000 лв с редица предимства. Така например, първото предложение е за кредит до 50 000 лв. без поръчител и възможност за гратисен период, а последното предложение е за бърз кредит с одобрение в рамките на един работен ден.Потребителски кредит до 50 000 лв. Предложения с предимства и преференции.

SOCIETE GENERALE  – потребителски кредит експресо до 50 000 лв. с фиксиран лихвен процент за целия срок.

Най-важните характеристики на този кредит са следните:

 • За целия период на кредита – фиксиран годишен лихвен процент.
 • До 5 години – срок на погасяване.
 • Без такси за кандидатстване и обслужване на кредита.
 • Без поръчител при добра кредитна история.
 • Възможност за ползване на 18 месеца частичен гратисен период за целия срок на кредита
 • Задължително условие е, да се превежда заплатата в пълен или частичен размер, покриващ 110% от размера на погасителната вноска по кредита в банката.
 • Ако кредитополучателя не може да си превежда заплатата в банката, тя предлага по кредита да има един поръчител – който да отговаря на същите условия, като кредитополучателя
 • Преференциално условие – издаване на револвираща кредитна карта.
 • Защита със застраховка „Живот”- покриваща пълна и трайна неработоспособност на кредитополучателя
 • Допълнителна защита на кредитополучателя със застраховки – безработица и временна нетрудоспособност.
 • http://www.sgeb.bg

Стандартен потребителски кредит до 50 000 лв. от Централна Кооперативна банка

Потребителски кредит до 50 000 лв предлага и Централна Кооперативна банка. Условията за кандидатстване са да работите на безсрочен трудов договор и да имате поне 6 месеца трудов стаж на настоящата месторабота. Най-важните параметри на този кредит са:

 • Преференциален годишен лихвен процент при превод на работната заплата в ЦКБ.
 • Срок на кредита – до десет години.
 • Еднократна такса за разглеждане искането за кредит.
 • Двама поръчители, в някои случаи може да се изисква поръчител или съдлъжник.
 • Необходимите документи за кандидатстване са: искане за кредит по образец на банката, декларация от работодателя по образец на банката, копие от личната карта, декларация от съпруг или съпруга, справка за поръчителя по образец на банката, копие от неговата лична карта и декларация попълнена от съдлъжника, ако има такъв.
 • http://www.ccbank.bgПотребителски кредит до 50 000 лв. от Тексим Банк

Тексим банк предлага също потребителски кредит до 50 000 лв, при следните характерни условия, които се променят според индивидуалното кредитно досие на всеки кредитополучател:

 • Променлив годишен лихвен процент.
 • Максимален срок на погасяване 7 години и 10 години при рефинансиране на задължения.
 • Издължаване на кредита – на еднакви месечни вноски.
 • Превод на работна заплата в банката.
 • Поръчители – броят им зависи от кредитоспособността на всеки клиент на банката
 • Одобрение на кредита – в рамките на един работен ден.
 • Такса за разглеждане и одобрение на кредита в размер на 1% върху размера на одобрения кредит.
 • Без такса при предсрочно погасяване на кредита
 • Откриване на разплащателна сметка за обслужване на кредита – без такса.
 • Възможност за сключване на застраховка „Живот”.
 • http://www.teximbank.bg/
Real Time Web Analytics