Clicky

Потребителски кредит до 30 000 лв.

Потребителски кредит до 30 000 лв може да изтеглите, ако се нуждаете  от пари за непредвидени плащания, ако искате да подновите жилищното си обзавеждане или да направите ремонт, ако искате да закупите битова техника или домакински уреди, за екскурзии, почивки или друго.

Тук ще разгледаме едни от най-атрактивните и изгодни кредити до 30 000 лв с ниска лихва.


Потребителски кредит до 30 000 лв. с изгодна лихва

Fibank – потребителски кредит до 30 000 лв :

 • срок на изплащане до 10 години;
 • само срещу лична карта и без поръчител – до 10 000 лв, а при добър индивидуален кредитен рейтинг за суми над 10 000 лв до 30 000 лв може да бъде изискан един поръчител
 • равни месечни вноски при изплащането на кредита;
 • без такса при предсрочно погасяване на кредита;
 • фиксирана годишна лихва при минимален лихвен процент;
 • еднократно усвояване на сумата по кредита от кредитополучателя;
 • не се дължи комисионна за отпускане на кредита от кредитополучателя;
 • лихвен бонус при определени условия;
 • гратисен период, който може да ползвате при погасяване на кредита.
 • http://www.fibank.bg/

Потребителски кредит до 30 000 лв,  Сибанк по пакетна програма „Адванс”. 

 • срок на издължаване: от 1 до 10 години, най –благоприятни условия на издължаване при седем години;
 • обезпечение – залог върху бъдещи вземания от трудови доходи, а по преценка на банката може да изиска един поръчител;
 • еднократно усвояване с издаване на банкова карта;
 • кредита се погасява на равни месечни погасителни вноски на определено число от месеца;
 • бонус: безплатно издаване на револвираща кредитна карта с гратисен период;
 • променливи лихвени проценти: референтен лихвен процент на Сибанк плюс надбавка, зависеща от срока на погасяване;
 • такса за кандидатстване и оценка, дължима на две части и зависеща от размера на кредита;
 • без комисионна за предсрочно погасяване.
 • https://www.cibank.bg

Потребителски кредит до 35 000 лв от Райфайзенбанк:

 • без такса за обработка на искането на кредит;
 • Застраховка на кредитните вноски за целия срок на договора;
 • месечна такса за обслужване на разплащателната сметка – 1.70 лв;
 • срок за изплащане на кредита – от шест месеца до седем години;
 • фиксиран лихвен процент за целия срок на договора;
 • Пакет „Комфорт” с дебитна карта с неограничен брой безплатни тегления от банкомат на Райфайзенбанк в страната и неограничени безплатни плащания на ПОС.
 • http://www.rbb.bg/Real Time Web Analytics