Clicky

Потребителски кредити с равни или намаляващи вноски ?

Какъв кредит да избера – потребителски кредит с равни или с намаляващи вноски? Когато избираме какъв кредит да изтеглим, трябва внимателно да проучим условията и офертите на банките и да изберем вариант . Тук ще Ви запознаем с разликата между двата вида кредит, кога е удачно да изберем единия вид и кога другия и ще Ви представим атрактивни предложения на банки.


Много важно е да преценим как ще върнем дължимата сума по кредита, дали ще имаме необходимите средства, какъв месечен погасителен план ще предпочетем.

Потребителски кредит с равни или с намаляващи вноски? Какво да изберем?

Потребителски кредит с равни месечни вноски

При равните месечни вноски, наричани още анюитетни, вноските са еднакви за целия период на издължаване на кредита. Този начин позволява максимално съобразяване с Вашите доходи и с датата на получаването им.

Месечната вноска е дължимата сума по кредита и тя включва погасяване на главница и лихва. При равните месечни вноски в началото на изплащането на кредита, процентът на лихвата е по-висок и постепенно намалява при всяка следваща вноска, за сметка на главницата, чиито размер се увеличава непрекъснато в рамките на фиксираните вноски.

При равните месечни вноски е възможно да сте наясно за дълъг период от време какви пари ще са Ви необходими за да издължавате кредита, можете да планирате доходите си и тяхното разходване.

Считаме, че за по-възрастните кредитоискатели с оглед, че могат да попаднат в годините преди или след пенсиониране е по-удачен този погасителен план със сигурен еднакъв размер на погасяване на кредита, което им гарантира по-голямо спокойствие.

Потребителски кредит с намаляващи вноски.

При намаляващите месечни погасителни вноски е характерно първоначалните вноски да са по-високи и след това да намаляват. Намаляващите вноски са подходящи са кредитополучатели с по-високи доходи, за отпускане на бизнес кредити за юридически лица.

При намаляващите месечни погасителни вноски в крайна сметка се получава по-малко оскъпяване на кредита. При намаляващите месечни вноски размерът на погасяване на лихвата е най-голям в началото и постепенно намалява, а главницата е фиксирана сума.


Потребителски и ипотечни кредити с равни и намаляващи вноски. Предложения от банки.

Ще Ви запознаем с някой оферти на банки, които предлагат кредити с равни или намаляващи месечни вноски.

  • Банка ДСК предлага ипотечни кредити за покупка, строителство, довършителни работи, ремонт или подобрения за жилищни и нежилищни имоти, за текущи потребителски нужди с максимален размер до 147 000 лв или тяхната равностойност в евро. Тези кредити могат да се погасяват с равни месечни погасителни вноски, намаляващи погасителни месечни вноски или по индивидуален погасителен план.
  • Пощенска банка предлага потребителски кредит с намаляващи вноски за обзавеждане на дома, за мечтана ваканция или за да реализирате свои други цели. При този кредит с намаляващи вноски главницата намалява по-бързо, а дължимата месечна лихва е по-малка от тази на кредит с изплащане на равни месечни вноски при други еднакви условия.
  • Банка Пиреос предоставя потребителски кредит от 1 000 до 30000 лв, със срок на погасяване от 60 до 120 месеца. За сума до 10 000 лв, клиентът е освободен от обезпечение, а за сума над 10 000 лв, е необходим поне един поръчител. Лихвеният процент е променлив, кредита може да се усвои еднократно, а начинът за неговото погасяване е равни месечни вноски.
  • Изплащане на равни месечни вноски за кредит до 30 000 лв, предлага Fibank.
    Предложение за кредит с изплащане на равни /анюитетни/ месечни вноски има и от ПроКредит банк за кредити до 20 000 лв, като кредитополучателя не трябва да надвишава 65 годиниза срока на договора за кредит, трябва да има превод на работна заплата в банката и срока за погасяване е до седем години.
Real Time Web Analytics