Clicky

Потребителски кредити за пенсионери

Потребителски кредити за пенсионери, отпускат някои банки в България, за което трябва да представите необходими документи и въз основа на тях да бъдете одобрени. Тук ще Ви представим заеми за пенсионери с преференциални условия, фиксирана лихва и със суми до 5000 лв., 10 000 лв. и 20 000 лв. или равностоиността им в евро.
В най-общия случай Ви е необходимо искане за кредит по образец на съответната банка, актуално пенсионно решение за размера на пенсията – издава се от териториалното подразделение на НОИ, за работещи пенсионери е необходимо декларация на работодателя за доходите на лицето, лична карта, декларация от съпруга или съпруг, справка за поръчители и декларация от съдлъжник, ако има такива.

Потребителски кредити за пенсионери. Предложения от банки.

Ще разгледаме предложения на банки за потребителски кредити за пенсионери.

Потребителски кредити за пенсионери от ЦКБ

Централна Кооперативна Банка отпуска кредити за пенсионери при следните параметри:

 • отпуска се в лева или равностойността им в евро или щатски долари;
 • размер на кредита – до 20 000 лв;
 • срок за издължаване на кредита: зависи от размера – до 2000 лв – до 2 години, над 2000 лв до 7 години;
 • лихвения процент е фиксиран, но различен за различната валута;
 • ползвате преференции при получаване на пенсията в банката, при кредити до 2000 лв, при поръчителство от съпруг пенсионер и при получаване на двете пенсии в банката;
 • има еднократна такса за управление;
 • има такса за разглеждане на искането за кредит;
 • обезпечение на кредита: до 5 000 лв – един поръчител, над 5 000 лв до максималния размер на кредита – двама поръчители;
 • банката отпуска допълнителни кредитни продукти при пенсии над 250 лв и получаването им в ЦКБ;
 • http://www.ccbank.bg/

Потребителски кредити за пенсионери от Инвестбанк

Потребителски кредити за пенсионери, предназначени за финансиране на текущите им потребности, отпуска и Инвестбанк АД, ето неговите характеристики, за да направите сравнение:

 • максимален размер до 5 000 лв;
 • кредитът се отпуска в лева или евро;
 • срок на издължаване – до 5 години, но не повече от оставащите на кредитоискателя до навършване на 75 години;
 • фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита, до навършване на 70 години и след тяхното навършване;
 • ползване на лихвени преференции при ежемесечно плащане на две услуги от пакет „Времето е пари” и застрахователен продукт на ЗАД България;
 • задължителна застраховка: Заболяване и злополука, при застраховател одобрен от банката;
 • обезпечение на кредита – превод на пенсията в банката, при необходимост и един поръчител;
 • такса за проучване, платима при отпускане на кредита.
 • http://www.ibank.bg/

Потребителски кредит за пенсионери „Златна възраст” от СИБАНК

Потребителски кредит за пенсионери „Златна възраст”, отпуска и СИБАНК. Ще маркираме най-важното в него:

 • целта на кредита е за текущи нужди, за посрещане на семейни празници, подготовка на децата за училище, за лечение и други;
 • плаваща, договорна лихва;
 • равни месечни погасителни вноски;
 • валута на кредита – лева;
 • размер на кредита от 1 000 до 10 000 лв;
 • срок на издължаване от 1 до 5 години;
 • обезпечение: бъдещи вземания с произход пенсия, превеждана по сметка в банката;
 • еднократно усвояване;
 • застраховка в ЗАД „ДЗИ” за застраховка „Живот”.
 • https://www.cibank.bg
Real Time Web Analytics