Clicky

Кредити за хора с лошо ЦКР

Днес все по-търсени стават т.н. кредити за хора с лошо ЦКР и лошо кредитно досие. Това са едни от най-трудните за намиране и отпускане кредити. Разбира се има варианти да получите и такъв вид заеми (чрез кредитни консултанти, от банки, от фирми за бързи онлайн кредити и др.), но получаването им крие рискове както за финансовите институции, така и за Вас. Тук ще разгледаме възможните начини. Все пак не препоръчваме тегленето на кредити ако имате лошо ЦКР, ако не сте сигурни че ще може да върнете парите в срок.


Кредити за хора с лошо ЦКР и лошо кредитно досие

Един от вариантите за намиране на кредити за хора с лошо ЦКР и лошо кредитно досие са банките и другите големи неанкови финансови институции. Попринцип когато кандидатствате за какъвто и да е кредит, преди да реши дали да Ви отпусне такъв банката проверява Вашето кредитно досие и кредитна история в т.н. Централен Кредитен Регистър (ЦКР) към БНБ. Ако имате висок кредитен рейтинг и чиста кредитна история, банката Ви отпуска бързо кредита и то при добри лихвени проценти. Нещата са коренно различни ако кредитния Ви рейтинг е нисък. В този случай банката вижда, че Вие не сте надежден платец и че не погасявате в срок задълженията си. Следователно е твърде рисковане за нея да Ви отпусне заем. Въпреки това е възможно тя да реши да Ви даде кредити за хора с лошо ЦКР и лошо кредитно досие, но лихвите в този случай за Вас ще са доста високи. С по-високите лихви, тя иска да покрие риска, че може да не й върнете в срок парите. Тегленето на такъв вид кредит е рисковано и за Вас. Ако не го платите в срок това ще утежни още повече Вашата кредитна история и кредитно досие.

Втори вариант да намерите кредит за хора с лошо кредитно досие е чрез кредитен консултант. Кредитните консултанти познават добре кредитния пазар в България, познават различните предложения на банките, на фирмите за бързи онлайн кредити и другите небанкови финансови институции. Освен това консултантите могат да Ви посъветват какво да направите за подобряване на кредитната Ви история и да Ви намерят най-изгодния кредит за Вас във конкретния случай. Не забравяйте обаче, че дължите комисионна на кредитните брокери. Консултанти може да намерите чрез търсене в интернет или още по-добре ако някой Ви препоръча доверен кредитен консултант.

Третият вариант за намиране на намиране на кредити за хора с лошо ЦКР и лошо кредитно досие са фирмите за бързи кредити онлайн. В този случай може да вземете по-малки суми – от порядъка на 400-500 или макс 1000 лв. Това са случайте, в които обикновенно фирмите за бързи заеми не изискват доказване на доходи, а отпускат парите само срещу лична карта. Въпреки това за тях също е много рисковано да Ви отпуснат кредит и все повече фирми намаляват тази практика. Това е метод, който също не препоръчваме. Ако не върнете парите в срок Вашето кредитно досие в ЦКР ще се усложни допълнително.

Най-добрият вариант е да погасите първо неплатените си задължения, за да не Ви се налага да търсите кредити за хора с лошо цкр и лошо кредитно досие.


Real Time Web Analytics