Clicky

Кредити за строителство

Тук ще Ви представим атрактиви кредити за строителство от различни банки в България. Ако имате нужда от ипотечен кредит за строеж на къща или финансиране на друг вид ново или жилищно строителство, тук сме подбрали за вас предложения с редица предимства като – финансиране до 100% от стойността на строителния проект, гратисен период, бързо одобрение, без такси за предсрочно погасяване и без такси при рефинансиране от друга банка. Целта е да сравните кредитите и да изберете най-изгодния за Вас.Кредити за строителство. Предложения от банки в България.

Жилищен кредит за строителство от Сосиете Женерале Експресбанк

Жилищен кредит за строителство с предмет на финансиране строителство на недвижим имот, предлага Сосиете Женерале Експресбанк със следните параметри:

 • отпусканата сума като кредит е в размер до 100% от стойността на строителния проект
 • валутата на кредита е лева или равностойност в евро
 • минимален размер на кредита от 5 000 лв до максимална стойност – пазарната цена на имота, определена от оценител – одобрен от банката
 • до 18 месеца частичен гратисен период
 • срок на погасяване на кредита от 3 до 30 години
 • променлив лихвен процент
 • има такса за одобрение на кредита
 • има такса за предварително погасяване на кредита
 • обезпечение на кредита – първа по ред ипотека върху недвижим имот или земята върху която се извършва строителството
 • погасителен план – равни месечни вноски
 • застраховка „Имот” в полза на банката
 • застраховка „Живот, пълна и трайна нетрудоспособност” на кредитополучателя
 • http://www.sgeb.bg/

Ипотечен кредит за строителство на жилищен имот ОББ

Обединена българска банка отпуска ипотечен кредит за строителство на жилищен имот и довършителните  работи по него, ето и неговите характеристики:

 • валута на кредита – лева или евро
 • максимален размер до 500 000 лв
 • бързо одобрение на кредита в рамките на един работен ден
 • възможност до 100% финансиране при представяне на Акт 15, при разрешение за строеж и архитектурен проект – до 40%, при достигане на груб строеж /Акт № 14/ до 80%
 • променлива лихва
 • обезпечение на кредита – ипотека
 • няма такси за кандидатстване, няма такса за предсрочно погасяване, няма такса при рефинансиране на кредит от друга банка
 • има такси за при учредяване на ипотека, такса за оценка на имота, такса за кредитна оценка, има такса за сметка обслужваща кредита
 • погасителен план – на равни месечни вноски
 • срок на погасяване до 35 години
 • застраховка предлагана от банката по програма „Защита на дома и семейството” с покритие „Имущество и Живот”
 • https://www.ubb.bg

Жилищен кредит Вкъщи от Алфа Банк

Ако искате да построите нов дом, може да се възползвате от предложението на Алфа банк – жилищен кредит – В къщи, ето неговите най-важни моменти:

 • валута на кредита – лева или евро
 • лихвен процент – годишен променлив за целия период на погасяване
 • гратисен период до 6 месеца
 • срок на погасяване до 30 години
 • размер на кредита до 80 000 лв
 • има такси за учредяване на ипотека, такса за пазарна оценка на обезпечението
 • няма такса за ипотека при рефинансиране на кредит
 • кредита може да се усвои еднократно или на траншове
 • начин на погасяване – равни месечни вноски
 • обезпечение на кредита – ипотека и допълнително обезпечение при преценка на банката
 • застраховки в полза на банката
 • http://www.alphabank.bg/
Real Time Web Analytics