Clicky

Бързи Кредити Без Проверка на ЦКР

На тази страница ще видите фирми за бързи кредити без проверка на ЦКР. Те са познати още и като кредити независимо от ЦКР или лесни кредити с лошо ЦКР.

Трудно е да се намерят такива заеми, но все пак има фирми, които оказват съдействие за кредит за хора с лоша кредитна история. И то не само в София, но и в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Благоевград и т.н. Сумите са различни – 1000, 5000, 10000, 20000 лева.


Кредит от банка с лошо ЦКР е почти невъзможно да се намери. Банките трудно биха отпуснали кредит без ипотека или кредит до заплата с лошо ЦКР. Все пак те имат сериозни изисквания.

Може да получим бърз кредит с лоша кредитна история от небанкови институции и да не е с тежки условия, по-високи лихви и по-сериозно обезпечение.

Има финансови дружества, които отпускат лесни и бързи кредити без проверка в ЦКР. Ще Ви запознаем с някои предложения в икономическата ни действителност, за да намерите своето решение.

1. ВИВАКРЕДИТ – Оптима

 • Бързи и лесни кредити независимо от ЦКР.
 • Размер –  до 90000 лева, срок за погасяване от 12 до 60 месеца.
 • Предварително одобрение до 24 часа.
 • Кредит без доказване на доход.
 • Лесен заем подходящ за обединяване на задължения, за изчистване на натрупани дългове, за финансиране на проект за които имате нужда от по-голяма сума пари. Сами определяте за какво ще ползвате парите.
 • Обезпечение: първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, добре е да е в големите градове на страната. Получавате парите до 3 дни след вписването й. До 20 дни след това трябва да предоставите солидарен длъжник или плащате неустойка по договора.
 • Бърз потребителски кредит с фиксирана лихва.
 • Оценката на имота е безплатна. Има такса за разглеждане на предложението за сключване на договор за паричен заем.
 • През първите 12 месеца плащате само договорената лихва, през следващите плащате равни погасителни вноски, включващи главница и лихва. Плащате по банков път, на каса Изипей или в офис.
 • Може да рефинансирате заема.
 • https://vivacredit.bg/

2. КРЕДИТ ГРУП

 • Лесен кредит при лошо ЦКР, за физически и юридически лица.
 • Размер от 7000 до 100000 лева, срок от 3 месеца до 7 години.
 • Предварително одобрение за 1 ден, усвояване до 3 дни.
 • Възможни обезпечения: апартамент, къща, офис, магазин, парцел, земеделска земя.
 • Може да получите помощен кредит преди сделката.
 • Облекчени условия, гратисен период, безлихвен период.
 • Няма такси за: разглеждане на документи, усвояване на парите, обслужване. Оценката на обезпечението е безплатна.
 • Различни погасителни планове: само лихва – главницата накрая, равни вноски, кредитна линия.
 • Може да рефинансирате кредита по всяко време.

3. ФИНАНСЦЕНТЪР

 • Лесен кредит с лошо ЦКР. За физически лица без достъп до банково кредитиране, за стартиращ бизнес, нужда от спешни оборотни средства, потребност от големи парични суми и други.
 • Заем обезпечен с ипотека /жилище, търговска площ, парцел и други/. Необходими са документ за собственост, данъчна оценка, скица, платени данъци.
 • Минимален размер – 5000 лева, максимален: определя се от Вашите нужди, възможности и обезпечение.
 • Срок за погасяване: от 6 месеца до 5 години.
 • Кандидатстване: попълвате онлайн формуляр – свързват се с Вас или на място в офис на дружеството. Ускорена процедура.
 • Фиксирана лихва за целия период. Формира се индивидуално, в зависимост от финансови фактори.
 • Без доказване на доходи, не е необходим трудов договор.
 • Одобрение до 1 час, при наличие на необходимите документи.
 • Няма такси за разглеждане на документи, усвояване, управление, за оценка на имотите.
 • Начини за погасяване – равни месечни вноски с постоянна главница или плащате само лихва, главницата накрая.

4. ЛЕННО

 • Лесни кредити без проверка в ЦКР. Бърз ипотечен или бизнес заем в големи размери.
 • Не се обследват доходи, кредитна история, текуща задлъжнялост и други обстоятелства.
 • Обезпечение: Вашият дом или друг недвижим имот.
 • Удобна процедура: кандидатствате онлайн, свързват се от дружеството с Вас, за да обсъдите всички условия и получавате консултация за набавяне и попълване на необходимите документи. Подписвате договор и усвоявате парите по банков път.
 • Предварително одобрение до определена сума 2 часа след като изпратите информация за имота, който предлагате за обезпечение.
 • Предварително усвоявате до 2500 евро, а останалата част от сумата до 24 след вписване на ипотеката.
 • Индивидуален основен лихвен процент – зависи от финансовото Ви състояние и предложеното обезпечение.
 • Без лихва, ако погасите бизнес кредита си до 90 дни и сте били коректни и редовни. Може да Ви върнат голям процент от платената лихва, ако нямате забавяния.

За да се отпуска лесно един кредит, трябва да се удовлетворяват бързо и изцяло изискванията на кредиторите. Не трябва да има съмнения свързани с поставените условия от тях: доходи, източници, обезпечение, кредитна история, досие и други.

Кредитната история се формира в продължение на години, тя показва колко и какви кредити сме изтеглили и начина по който ги погасяваме – навременно, на съответната дата на падеж и в договорения размер погасителна вноска, или закъсняваме, не се издължаваме и изпадаме в просрочие.


Кредитната история на всеки един от нас се съхранява в кредитно досие, което се намира в Централния Кредитен Регистър на БНБ, тя показва ясно и недвусмислено какви платци сме – коректни и добросъвестни или обратното.

Всички регистрирани финансови дружества подават и черпят данни в ЦКР, за да може нашата кредитна история да е отразена правилно, да е пълна и достоверна.

Трудно се отпускат бързи кредити без проверка в ЦКР, но все пак има варианти. Просто бъдете внимателни и четете предварително всички условия.

Real Time Web Analytics