Clicky

Кредилайн

Кредилайн

 • Одобрение на кредита до 5 минути.
 • Размер на заемите предлагани от Кредилайн: от 10 до 1000 лв.
 • Време за погасяване: от 1 до 12 месеца.


 • Бързи и качествени потребителски кредити с индивидуално и отговорно отношение към всеки клиент.
 • Достъпни и лесни кредити максимално удовлетворяващи изискванията на получателите на заеми.
 • Прозрачно и удобно получаване на пари за текущи нужди – доволни клиенти.
 • Начин за кандидатстване – в офис на дружеството, по телефон.
 • Минимум документи при кандидатстване: формуляр по образец за отпускане на кредит.
 • Условия за отпускане на кредита: пълнолетен български гражданин – валидна лична карта.
 • Не се изисква доказване на доходи.
 • Ако кандидатствате за първи път – необходимо е да осигурите поръчител, ако сте вече клиент на дружеството и то коректен и лоялен, не е необходим поръчител.
 • Няма такси при кандидатстване и управление на кредита.
 • Фиксиран лихвен процент за целия период на кредита.
 • Индивидуален погасителен план към писмения договор за кредит съобразен с Вашите възможности, издължаване на равни месечни погасителни вноски.
 • Сами избирате размер на погасителните вноски и срок за погасяване на задължението.
 • Начин на погасяване: по банков път, в брой или чрез пощенски запис.
 • Парите получавате веднага след подписване на договора.
 • Може да удължите срока на кредита.
 • Може да рефинансирате задълженията си.
 • Трябва първо да погасите изтегления кредит, преди да изтеглите нов.

Кредилайн ООД е легитимна компания, регистрирана в Централния регистър на БНБ, администратор на лични данни по закона за защита на личните данни.

Финансовите услуги, които извършва са при най – благоприятни за клиентите условия – точни и сигурни.


Дружеството има офиси в Ямбол, Царево, Стара Загора, Сливен, Хасково, Самоков, Харманли Елхово, Айтос, Свиленград, Карнобат, Бургас, Карлово и много други населени места.

Стремежът му е в най-скоро време да обхване цялата страна, да разнообрази и обогати дейността си.

Обобщена информация:

 • Максимална сума, която можете да получите: 1000 лв.
 • Минимална сума, която може да получите: 10 лв.
 • Време за отговор на заявката: до 5 минути.
 • Условия за кандидатстване: навършени 18 години и валидна лична карта.
 • Начини за кандидатстване: по телефон, чрез СМС, в офис.
 • Начини за получаване на парите: по банков път или в брой в офис.
 • Възможност за удължаване срока на кредита.
 • Работно време: от понеделник до петък от 9 до 18 часа, ел. поща: www.crediline.eu

 

Real Time Web Analytics