Clicky

Какво е овърдрафт?

Какво е овърдрафт? В тази статия ще отговорим на този въпрос. Ще дадем определение за овърдрафт и ще Ви запознаем с основните му предимства и ползи както за частни лица така и за бизнеса. Овърдрафтът е популярен вид кредит отпускан от банките в България.


Какво е овърдрафт ? Ползи. Овърдрафт определение и предимства.

Нека първо да видим какво е овърдрафт и после ще изброим неговите предимства. Точният превод на думата овърдрафт означава тегля повече пари от колкото имам. Кредит овърдрафт по Вашата банкова сметка възниква тогава когато трябва да направите транзакрия на повече пари от колкото имате. Той Ви позволява да теглите повече пари от колкото имате по Вашата банкова сметка. От тук се вижда и основното му предимство. Той може да Ви е от помощ в труден финансов момент и при спешни нужди и парични проблеми.

Ако имате овърдрафт сметка банката ще покрива Вашите разплащания и тегления. Разбира се за всички взети суми Вие дължите лихва. В много случаи тази лихва е по-ниска от колкото лихвите по кредитната карта. От тук се вижда и другото основно предимство на един кредит овърдрафт. Това обаче важи за краткосрочни периоди. Овърдрафтът може да е добро решение за кратък период от време. Ако имате нужда от повече пари в дългосрочен план и сте наясно с това още в началото, потребителските кредити са по-изгодно решение. Лихвите по тях са по-ниски и за дълъг период от време те са по-изгодни. Казано по-просто дали ще ползвате овърдрафт или потребителски кредит зависи от целта на кредита и периода. Като цяло овърдрафтът е предпочитан в краткосрочен план и при спешни парични проблеми.

До тук се запознахме с това какво е овърдрафт и видяхме основното овърдраф определение и ползи. Нека сега видим кои са основните видове кредит овърдраф.

Видове кредит овърдрафт

В зависимост от начина на отпускане той се дели на :

  • Оторизиран овърдрафт – предварително договорен овърдрафт. При него кредита и условията по него предварително са договорени с банката.
  • Неоторизиран овърдрафт – не е договорен предварително с банката. Възниква обикновено при спешни нужди и се добавя към друга банкова сметка, която имате вече.

Освен какво е овърдрафт, винаги трябва да сте наясно и какви са лихвите по него. Четете внимателно условията по кредита преди да решите дали да теглите кредит овърдрафт или не.Real Time Web Analytics