Clicky

Ипотечни кредити със 100 % финансиране

Тук ще Ви представим 3 банки, които предлагат ипотечни кредити със 100 % финансиране, за да може да ги съпоставите.

Построяването или закупуването на нов дом е важно и съдбоносно решение за всеки човек. Когато се решим на такова действие е необходимо да обмислим и преценим много обстоятелства, за да изберем точния и верен вариант.


Ако ще теглим ипотечен кредит за тази цел и са ни нужни повече пари, добре е да изберем ипотечен кредит със 100% финансиране. Така си гарантираме необходимия размер на парите. Документите, които трябва да представим, са документи, които се отнасят до самоличността на кредитополучателите, поръчителите и съдлъжниците, тяхната кредитна история, за източниците и размера на техните доходи и документи за имота, предмет на ипотечния кредит – нотариални актове, скици, оценки и други.

Ипотечни кредити със 100 % финансиране. Предложения от банки в България.

Сосиете Женерале Експресбанк

Сосиете Женерале Експресбанк предлага жилищен кредит за покупка на имот „Мост” за кредитополучатели, които имат за продажба собствен имот и искат да закупят ново жилище с финансиране до 100% от стойността на закупуваното жилище, ето неговите параметри:

 • може да закупите ново жилище, без да сте продали своя собствен имот и имате време от 12 месеца, да продавате, като през този период може да се възползвате от най-благоприятни за Вас условия, при сключване на сделката
 • валута на кредита – лева или евро
 • максимален размер на кредита – няма ограничение, до 100% от пазарната стойност на имота, изчислена от лицензиран оценител на банката, минимален размер на кредита – 5 000 лв
 • няма изискване за тип строителство и експлоатационен период
 • срок на погасяване – от 3 до 30 години
 • гратисен период от 12 месеца, за частта „Мост”, през който период плаща само лихва и застраховки, без да изплаща главница
 • има такса за одобрение на кредита, има такса за предсрочно погасяване по тарифата на банката
 • обезпечение на кредита – първа по ред ипотека върху закупувания или друг имот на кредитоискателя
 • застраховки по кредита: имуществена върху ипотеката и „Живот, пълна и трайна неработоспособност” на кредитополучателя
 • променлив лихвен процент
 • погасяване на кредита: равни месечни вноски
 • http://www.sgeb.bg/

ОББ

Обединена българска банка предлага Ипотечен кредит за строителство и довършителни работи с финансиране до 100%, подбрали сме най-важното за Вас:

 • кредитът се отпуска в евро или тяхната равностойност в лева
 • размер на кредита: максимално отпусната сума 250 000 евро или 500 000 лв
 • рефинансиране на кредит отпуснат от друга банка
 • превод на работна заплата или регулярни месечни постъпления
 • одобрние до 1 ден, още преди да е избран имот за закупуване
 • срок на погасяване – до 35 години
 • обезпечение на кредита : ипотека върху недвижим имот
 • променлив лихвен процент
 • няма такси за: кандидатстване, за предсрочно погасяване, за рефинансиране на друг кредит от друга банка
 • има такси за: оценка на имота, такса при учредяване на ипотеката, такса за кредитна оценка и такса за сметката, по която се обслужва кредит
 • застраховки „Имот” и „Живот”
 • https://www.ubb.bg 

Търговска банка Д 

Търговска банка Д АД, предоставя Жилищни ипотечни кредити при финансиране от 100%, за имоти, собственост на банката, предлагаме Ви специфичните особености на този кредит, за да направите съпоставка:

 •  кредитът се отпуска в лева или евро
 • кредитът се отпуска на правоспособни и дееспособни лица с доказани доходи в нашата страна
 • жилищния имот, който ще закупувате, е собственост на банката
 • срок на погасяване до 35 години, възможност за избор на срок
 • еднакви лихвени условия за кредита отпуснат в лева или евро
 • фиксирана лихва за първата година и плаваща за останалия период на погасяване
 • ипотека върху имота
 • застраховка върху ипотекирания имот
 • допълнителни бонуси при редовно погасяване на вноските, като възстановяване на част от кредита, издаване на кредитни карти, без определени такси и други
 • няма такси за: предсрочно погасяване, след погасяване на 12 вноски, за предварително одобрение, за вписване на ипотека, за изготвяне на проект за нотариален акт
 • http://www.dbank.bg/
Real Time Web Analytics