Clicky

Ипотечни кредити до 500 000 лв.

Изтеглянето на ипотечен кредит е сериозна и отговорна работа, особено когато става въпрос за ипотечни кредити до 500 000 лв. Преди да пристъпите към подаването на молба-искане за този кредит е необходимо да сте на ясно за размера на кредита, за Вашите възможности да се справите с месечните погасителни вноски, за какъв максимален срок могат да Ви отпуснат кредита, какъв е размерът на лихвата, има ли такси и за какво ги дължите, какви документи се изискват от съответните банки.


Ще ви помогнем да си отговорите на тези и други въпроси, като Ви предоставим офертите на някой банки за кредити до 500 000 лв, като Ви запознаем с най-важните им характеристики. Основни предимства, които ще видите тук са: ипотечен кредит без такса при рефинансиране на кредит от друга банка, бързо одобрение до 1 ден и без изискване за превод на работна заплата в банката.

Ипотечни кредити до 500 000 лв. Кредити с бързо одобрение и атрактивни условия.

Ипотечен кредит за покупка в лева и евро от Обединена Българска Банка

 • максимален размер на кредита 250 000 евро или 500 000 лв;
 • предварително одобрение до един ден;
 • няма такса за кандидатстване;
 • няма такса за предсрочно погасяване;
 • без такса при рефинансиране на кредит от друга банка;
 • такса за оценка на имота и такса при учредяване на ипотека;
 • такса за кредитна оценка;
 • такса за сметка, обслужваща кредита;
 • променлива лихва, формирана от референтен процент и надбавка за банката;
 • превод на работна заплата или регулярни месечни вноски в банката;
 • срок на изплащане – до 35 години;
 • обезпечение на кредита – ипотека върху недвижим имот;
 • застрахователна програма с комплексно покритие „Имущество” и „Живот”
 • https://www.ubb.bg/

Сибанк – Ипотечен кредит за рефинансиране и ползване на пакет „Класика”

Последна промяна влязла в сила от 23.11.2015 г.

 • максимална сума на кредита – 500 000 лв;
 • максимален срок за погасяване на кредита – 30 години;
 • максимална възраст при погасяване за жени и мъже – еднаква – 65 години;
 • максималното финансиране зависи от това дали клиента отговаря с цялото си имущество /пълна отговорност/, или банката се удовлетворява до размера на стойността на недвижим имот предложен за обезпечение /ограничена отговорност/
 • договорна, плаваща лихва;
 • обезпечение на кредита: вид недвижим имот – апартамент, къща, магазин, офис;
 • без превод на работна заплата в банката;
 • допустимо взаимоотношение вноска към доход – 65%;
 • такса за оценка на обезпечението – съобразно тарифата на избрания лицензиран оценител;
 • застраховка „Живот” – изчислява се върху размера на кредита, за сметка на клиента;
 • застраховка „Имот” – изчислява се върху оставащата главница, за сметка на клиента;
 • такса за управление на кредита;
 • месечна такса за обслужване на кредита;
 • https://www.cibank.bgReal Time Web Analytics