Clicky

Ипотечни кредити до 200 000 лв.

В настоящата статия ще Ви запознаем с предложения за ипотечни кредити до 200 000 лв. / 100 000 евро. Първото предложение е с много бързо предварително одобрение – до 1 ден и без такса за предсрочно погасяване.


Ипотечните кредити могат да се използват за закупуване на жилище, на офиси, производствени, търговски или складови помещения, за извършване на довършителни работи, реконструкции и подобрения на имоти.

Ипотечните кредити предполагат продължителни взаимоотношения измерени в години, за това много е важно отношенията между банките, които отпускат кредитите и кредитополучателите да се базират на доверие, коректност и лоялност.

Ипотечни Кредити до 200 000 лв. / 100 000 евро. 

Обединена Българска Банка предлага:

Ипотечен кредит за ремонт и обзавеждане. Необходимите документи за кандидатстване за този кредит са – молба-декларация по образец на банката, копие от лична карта, справка-декларация за срок на трудовите договори и размер на доходите на кредитоискателя и съпруга/та по образец на банката, удостоверение за семейно положение и удостоверение от НАП за липса на задължения, документи за собственост на недвижимия имот, удостоверение за тежести върху имота /от Службата по вписванията/, скица, данъчна оценка /от общината/ и други.
Основните параметри на кредита са:

 • кредита се отпуска в лева или евро;
 • размер на кредита до 200 000 лв или 100 000 евро;
 • бързо одобрение до един ден;
 • без такса за кандидатстване;
 • без такса за предсрочно погасяване;
 • превод на работна заплата или месечни постъпления по сметка на банката;
 • променлива лихва;
 • срок на изплащане – до 20 години;
 • обезпечение на кредита – ипотека върху недвижим имот;
 • финансирането от банката се извършва на траншове;
 • такса за оценка на имота и такса при учредяване на ипотеката;
 • такса за кредитна оценка;
 • месечна такса по сметка обслужваща кредита.
 • https://www.ubb.bg

 


Потребителски кредит с ипотека от Райфайзен банк

Ето и неговите характеристики:

 • валута лева или евро;
 • ипотечни кредити до 200 000 лв или 100 000 евро;
 • срок на погасяване – до 20 години;
 • фиксирана лихва за първата година на кредита в лв или евро, а за оставащия период лихвата се формира от лихвен процент базиран на пазарен индекс плюс надбавка;
 • обезпечение на кредита: първа по ред ипотека на недвижим имот;
 • превод на работна заплата в банката;
 • такса за обработване на искането за кредит;
 • комисиона за предсрочно погасяване;
 • допълнителни условия за застраховка „Живот” и пакет „Комфорт”.
 • http://www.rbb.bg/
Real Time Web Analytics