Clicky

Жилищни кредити за работещи в чужбина

Ако се интересувате от ипотечени или жилищни кредити за работещи в чужбина българи, тази статия ще Ви е от полза. Тук ще Ви запознаем с особеностите при отпускането на този вид кредити и ще Ви представим оферти от банки специализирани за този вид жилищен кредит.
Банките в България отпускат кредити на българи и чужденци, които легално живеят и работят в чужбина, в рамките на Европейския съюз, както и в трети страни. Работещи в чужбина българи и чужденци изтеглят жилищни кредити за закупуване и построяване на жилища, за да живеят в тях, да ги отдадат под наем, или да инвестират.

В последните години се наблюдава тенденция да нарастват този вид кредити и по тези причини банките се стремят да опростят изискванията и условията си и максимално ги доближават до същите в нашата страна, да намалят периода за разглеждане и одобряване на кредитите.

Има и някои характерни особености и те са свързани с необходимите документи за доказване на доход, изискват се фишове от заплати, годишни данъчни декларации, ако клиентите имат свободни професии това се документира от оторизирани счетоводители, извлечения от банкови сметки и други.

В някои от страните, в които работят кредитоискателите има институции, които могат да предоставят информация свързана с кредитното досие и кредитната история на клиентите.

Интересен е фактът, че при отпускане на жилищни кредити за работещи в чужбина, някои банки не искат да присъства лично кредитоискателя, а негово упълномощено лице, което спестява разходи за пътуване и престой, и това лице може да договори най-важните характеристики на тези кредити: размер, срок и начин на погасяване, лихвен процент, такси, застраховки и други.

Предложения за ипотечни и жилищни кредити за работещи в чужбина от банки в България

Ще разгледаме някои предложения за този вид кредити от банки в нашата страна:

Жилищен Кредит „У дома” от Пощенска Банка

Пощенска банка предлага специален жилищен кредит за българи, работещи в чужбина, който се нарича „У дома” и е със следните характеристики:

 • това е целеви кредит за покупка на имот от лица с българско гражданство и адресна регистрация у нас (жилищни кредити за работещи в чужбина);
 • условие е, лицата да имат официално удостоверени трудови доходи в чужбина: в Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Щвейцария от поне една година;
 • размер на кредита: между 40 000 и 500 000 лв;
 • срок на изплащане: до 25 години;
 • кредитоискателите и експертите на банката контактуват по имейл адрес и уточняват подробностите;
 • има такси за отпускане, управление и предсрочно погасяване.
 • https://www.postbank.bg

Кредит за българи работещи в чужбина от Fibank

Fibank отпуска кредит за българи работещи в чужбина и чужди граждани за покупка на недвижими имоти в България при следните условия:

 • кредитът се отпуска в евро;
 • размер на кредита: без ограничения;
 • срок на погасяване: до 15 години;
 • погасяването на кредита – става на равни месечни вноски, за българи, работещи в чужбина
 • гратисен период в който се погасява само лихвата без главница – 6 месеца;
 • обезпечение на кредита: както Вие решите, може ипотека върху закупувания имот или върху друг недвижим имот, като финансирането е до 60% от пазарната стойност на имота;
 • парите се усвояват еднократно;
 • без комисионна при отпускане на кредита.
 • http://fibank.bg/

Ипотечен кредит за клиенти без постоянно местоживеене в страната от УниКредитБулбанк.

УниКредитБулбанк отпуска кредит за покупка на жилищни и недвижими имоти от чужденци или български граждани, които работят на постоянен трудов договор в чужбина  и това е: Ипотечен кредит за клиенти без постоянно местоживеене в страната. (жилищни кредити за работещи в чужбина). Ето неговите параметри:

 • размер на кредита: до 70% от пазарната стойност на имота;
 • клиентът избира да отговаря с цялото си имущество или ограничено до размера на предоставеното обезпечение;
 • срок на издължаване: до 20 години за чуждестранни граждани и до 25 години за български граждани без постоянно местоживеене в страната;
 • променлив лихвен процент, формиран от референтна лихва и надбавка;
 • обезпечение на кредита: ипотека и депозит в размер на 6 месечни вноски за чужденеца и 3 месечни вноски за българските граждани. Депозитите са блокирани по сметките на клиентите, но ежегодно могат да се преразглеждат;
 • задължителна имуществена застраховка на ипотекирания имот;
 • възраст при изтичане на срока на кредита – 60 години за жените и 65 години за мъжете
 • размер на месечните вноски – не трябва да надвишават 30% от нетния месечен доход на кредитоискателя.
 • https://www.unicreditbulbank.bg

Жилищен кредит за покупка и строителство от Експрес Банк

Експрес Банк предоставя: жилищен кредит за покупка и строителство от българи работещи в чужбина при следните условия:

 • минимална сума по кредита – 5 000 лв;
 • максимална сума – до 70% от пазарната стойност на ипотеката;
 • минимален срок на погасяване 3 години;
 • максимален срок на погасяване до 30 години;
 • максимална възраст при погасяване на кредита – 65 години за жени и за мъже;
 • плаваща лихва;
 • обезпечение: ипотека върху апартамент или къща;
 • не се изисква превод на работна заплата в банката;
 • такси за разглеждане на кредита и обезпечението;
 • застраховки „Живот” и „Имот”.
 • http://www.sgeb.bg
Real Time Web Analytics