Clicky

Бързи и изгодни кредити

 • Бързи и изгодни кредити при едни от най-благоприятните условия.
 • Гъвкави онлайн заеми до заплата и бърз потребителски кредит.
 • Равни шансове за всички, които кандидатстват, няма ограничения за социален статус.
 • Размер на кредита от 100 до 2000 лв
 • Всички начини на кандидатстване за кредит: онлайн, по телефона, в офис, посещение в дома или в удобно за Вас място.
 • Компетентно и професионално обслужване от любезни кредитни специалисти, Вие решавате какъв размер да бъде Вашия кредит и за колко време да го погасите.
 • Одобрение до 20 минути.
Бързи и изгодни кредити онлайн от Кредихелп

 • Бързи и изгодни кредити от КредихелпУсловия за отпускане на кредита: български граждани на възраст от 23 до 70 години с постоянни доходи и чисто кредитно досие.
 • Бързи и изгодни кредити без поръчители, без гарант, без залог или ипотеки, няма запис на заповед.
 • Не се начисляват разходи при неизпълнение на договорите за заем от страна на потребителите.
 • Предварително знаете окончателния размер на сумата, която дължите по кредита, условията по договора не могат да бъдат променени без Ваше знание и съгласие.
 • Получавате парите веднага след одобрението по Вашата банкова сметка.
 • Богат избор на срокове за издължаване и погасителни вноски: равни седмични, двуседмични или месечни.
 • Ако са ви отказали кредит от компанията, може да кандидатствате отново след 3 месеца или по-рано, ако вече отговаряте на изискванията и имате  промяна в доходите.
 • Ако имате затруднения с плащанията и не можете да се справите с точната дата на падеж, веднага се свържете с кредитен специалист. Дружеството предлага възможности за удължаване на срока.
 • Ако имате налични средства – съществува възможност за предсрочно погасяване на кредита.
 • Компанията предлага и услугата – рефинансиране на кредити, от която могат да се възползват коректни платци. Може да изтеглите нов заем с който да покриете стария и да Ви останат средства. Новият кредит ще сключите при по – изгодни условия: може да намалите лихвата, да предоговорите срока за изплащане или да доуточните размера на погасителните вноски. Важно е да обърнем Вашето внимание на факта, че имате право да рефинансирате и кредити, отпуснати от други финансови дружества.
 • Бързи и изгодни кредити при които доверието е взаимно, лоялните клиенти се ползват от специални преференциални условия и отстъпки.
 • Съществува платформа за уреждане на онлайн спорове, ако възникнат такива.

Кредихелп ООД е компания с лидерски позиции на кредитния пазар, с изградени традиции и авторитет. Дружеството е вписано в Регистъра на БНБ и е администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.

Компанията предлага бързи и изгодни кредити онлайн и заеми до заплата, напълно задоволяващи индивидуалните потребности на клиентите.

На Вашите въпроси отговарят висококвалифицирани и вежливи кредитни специалисти, отговорни и мотивирани. Благодарение на гъвкавата и целенасочена политика и на изрядния екип дейността на компанията се разраства непрекъснато и на нея може да се разчита.
Компанията предлага  изключително подходящ и адекватен за съвременната действителност продукт – когато регулярните месечни доходи закъсняват или възникне непредвиден разход – онлайн заеми до заплата.  Неговият размер е до 399 лв, изплаща се еднократно в рамките на 5, 10, 15, 20, 25 дни или до един месец.

Обобщена информация:

 • Максимална сума на кредитите: 2 000 лв.
 • Минимална сума: 100 лв.
 • Време за одобрение: до 20 минути.
 • Условия за кандидатстване: лична карта, възраст от 23 до 70 години, постоянни доходи и чисто кредитно досие.
 • Начини за кандидатстване: всички познати – онлайн, по телефон, в офис, в дома на клиента, в удобно за него място.
 • Начин за получаване на парите: по лична банкова сметка на клиента.
 • Възможност за рефинансиране и удължаване на срока.
 • Работно време: от понеделник до петък, от 9 до 17.30 часа.
 • http://www.credihelp.bg/
Real Time Web Analytics