Clicky

Българска фондова борса

Българска фондова борса /БФБ/ – това е регулираният и единствен пазар на финансови инструменти в България. Целта на борсата е да се даде възможност за търговия с акции и ценни книжа при определени от законите и БФБ условия.


Българска Фондова Борса. Търговия и Участници.

На Българската фондова борса се търгуват следните финансови инструменти:

  • Акции
  • Корпоративни и общински облигации
  • Компенсаторни инструменти
  • Права
  • Варанти

Акциите които се търгуват са на публични компании, които трябва да отговарят на редица правила зададени от БФБ. Компаниите трябва да отговарят на тях, както в момента на първично предлагане на акции, така и след това. Основно изискване е компаниите да предоставят тримесечни пубични отчети.

Търговията на Българската фондова борса се извършва от лицензирани посредници /брокери/. Това са компании, които организират първичното публично предлагане, така и извършващи сделките на вече листнатите компании.

Трети лица които желаят да участват в покупката на акции и други финансови инструменти на БФБ извършват това чрез лицензирани посредници /брокери/. Сделките могат да се извършват по телефон или чрез онлайн поръчка.

Българската фондова борса използва системата за търговия Xetra®, която предлага богат набор от онлай услуги при търговия с ценни книжа.

БФБ също така изисква такси при първично публично предлагане и при последваща покупка/продажба на акции и други финансови инструменти.


Българската фондова борса разполага с четири основни индекса:

  • SOFIX – основен и най-стар индекс носещ информация за 15 основни публични компании. Емисиите в SOFIX е необходимо да отговарят на определени изисквания за пазарна капитализация, ликвидност, фрий-флоут и брой акционери.
  • BGBX40 – индекс, базиран на промяната на цените на 30 емисии обикновени акции. Всяка акция е с равно тегло.
  • BGTR 30 – индекс свързан с дружества с недвижими имоти.
  • BG REIT –  индекс базиран на 40 емисии обикновени акции на дружествата с най-много сделки и най-висока стойност на дневния оборот за последните 6 месеца.

Борсата предлага много допълнителни услуги като дневен и месечен бюлетин, справки, удостоверения, отчети, оферти, търгове и други.

Линк до официалният сайт на Българска Фондова Борса.

 

Real Time Web Analytics