Clicky

Бизнес Кредити до 200 000 лв.

Обмисляте ли вариант да изтеглите бизнес кредити до 200 000 лв.? Ако са Ви необходими нови активи като машини, съоръжения, транспортни средства, ако искате да закупите нови офиси, търговски или производствени помещения или пък Ви трябват пари за текущи нужди или за стартиращ бизнес, със сигурност се замисляте дали да изтегляте фирмен кредит и търсите изгодна лихва.
Ще разгледаме някои добри предложения,  които може да са Ви от помощ когато обмисляте и сравнявате варианти за бизнес кредит до 200 000 лв.

Бизнес кредити до 200 000 лв. Атрактивни и актуални предложения.

Кредит за Оборотни Средства „Инвест Динамика”Инвестбанк АД

Инвестбанк АД предлага стандартен кредит за оборотни средства „Инвест Динамика”, който се предлага под формата на овърдрафт по разплащателна сметка, като кредит със стандартен погасителен план или револвираща кредитна линия. Най-важните му характеристики са:

 • база за отпускане на кредита са официално декларираните нетни приходи от продажби за последната финансова година;
 • кредитоискателят може да се възползва от избор на валута – 200 000 лв или тяхната равностойност в евро;
 • за кредити със стандартен погасителен план – максимален срок до 36 месеца;
 • изгодни лихвени проценти, съпроводени от лихвени бонуси;
 • атрактивни отстъпки – възможност за издаване на фирмена кредитна карта с преференциални условия;
 • обезпеченията по кредита са: ипотека върху недвижим имот като жилищна, административна, търговска или производствена сграда,ипотека върху селскостопанска земя, ипотека върху машини или транспортни средства на кредитоискателя или блокирани парични средства по сметка в банката;
 • изброените обезпечения се застраховат в размер не повече от 100% от пазарната им стойност и не по-малко от остатъка по дълга.
 • http://www.ibank.bg/

Бизнес Кредит  за Покупка на Оборудване от Пощенска банка
Бизнес кредит до 200 000 лв за покупка на оборудване, предлага Пощенска банка. Предимствата на този кредит са, че той създава възможности на бизнеса да се разшири и модернизира, да подобри качеството на крайния си продукт – стоки или услуги, да реализира инвестиционните си проекти, да увеличи и оптимизира производството си. Ще маркираме най – важните параметри на кредита:

 • може да бъде отпуснат в лева или в евро;
 • срок на погасяване: до 10 години;
 • начин на погасяване: на равни месечни вноски;
 • гратисен период: до 6 месеца;
 • лихвеният процент зависи от финансовото състояние на кредитоискателите;
 • таксите и комисионните се определят от тарифата на банката за юридически лица;
 • кредитополучателите трябва да представят документи за оправдаване на разходите за минимум 50% от размера на кредита;
 • обезпечения по кредита: залог върху движимо или недвижимо имущество на бизнес клиентите или поръчителство от юридически и или физически лица.
 • https://www.postbank.bg
Real Time Web Analytics